PHẦN MỀM QUÉT UID GETFACE

I. Giới thiệu: Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí

Từ khi Facebook ra đời, đã mở ra hàng trăm nghìn cách cho các bạn kinh doanh online thỏa sức áp dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Nổi bật lên là các hình thức kinh doanh thông qua các Group được tạo ra trên Facebook, và các Fanpage do các đơn vị lập ra và thu hút thành viên. Có những Group/Fanpage với số lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn người, mỗi thông tin đăng lên đó sẽ có cơ hội tiếp cận với hàng nghìn, hàng chục nghìn thành viên trên Facebook – một phương thức quảng cáo thật sự ưu việt.

Với những bạn chưa có Group hoặc Fanpage, hoặc có rồi nhưng số lượng thành viên ít và kém chất lượng, thì có thể áp dụng hình thức tham gia các Group mà mình muốn, lấy thông tin các thành viên trong Group/Fanpage đó, rồi mời họ gia nhập Group/Fanpage của riêng bạn. Tuy nhiên cách làm này nếu làm thủ công sẽ mất vô cùng nhiều thời gian (Ví dụ 1000 thành viên thì bạn phải tìm và mời 1000 lần).

Chính từ nhu cầu đó, chúng tôi đã hoàn thành và cho ra phần mềm lấy toàn bộ thông tin mem tương tác trên trong Group, Fanpage, Event với khả năng thu thập thông tin sâu nhất, phân loại nhất. Có được những thông tin này, thông tin quảng cáo của bạn sẽ tới được với đúng đối tượng khách hàng, đồng thời chất lượng thành viên của các Group/Fanpage của bạn sẽ được nâng cao rõ rệt.

II. Tính năng- Quét toàn bộ thông tin thành viên từ Group, Fanpage và các Event, photo album, website có cài Facebook Comment Plugin. Muốn quét group, fan hoặc event nào bạn chỉ cần copy link của Group/Fan/Event đó đưa vào phần mềm.
- Rất nhiều tùy chọn cho việc lấy thông tin.
Có rất nhiều cách lấy thông tin thành viên để bạn lựa chọn như:
+ Lấy theo ID, theo Tên người dùng.
+ Lấy theo ID, Tên, Email, Nick, Link FB, Giới tính.
+ Lấy theo Like.
+ Lấy theo Comment.
+ Lấy theo danh sách Member.
+ Lấy theo thời gian do bạn quy định.
+ Lấy tất cả những thông tin trên.
+ Cho phép lấy được thông tin của mem tương tác với page, group, event bất kỳ, không cần gia nhập, không cần là admin.
+ Lấy được email đuôi @facebook và cả những email khác như gmail và các loại mail khác người người dùng đặt ở thông tin hiển thị.
+ Quét số điện thoạiEmail trên Facebook
- Cho phép xuất thông tin đã quét ra text hoặc Excel để lưu lại.III.Tải về: Link Mediafire.com (Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí)

Facebook C# SDK - Making Requests

This blog post is gonna be all about codes and how you can use FacebookClient class to make synchronous requests to the Facebook server. But first …

The basics

To access most of the protected resource in Facebook, you require access token. You can read more about it on how to get the access token in this post.

Install-Package Facebook

Graph Api (GET)

var fb = new FacebookClient();

var result = (IDictionary<string,object>)fb.Get("4");

var id = (string)result["id"]; var name = (string)result["name"]; var firstName = (string)result["firstname"]; var lastName = (string)result["lastname"]; var link = (string)result["link"]; var username = (string)result["username"]; var gender = (string)result["gender"]; var male = (string)result["locale"];

Passing Parameters

var fb = new FacebookClient();

var parameters = new Dictionary<string, object>(); parameters["fields"] = "id,name";

var result = (IDictionary<string, object>)fb.Get("4", parameters); var id = (string)result["id"]; var name = (string)result["name"];

Note:

 • Cast to IDictionary<string, object> if it is a json object,
 • Cast to IList<object> if it is is a json array,
 • Cast to stringlongdouble or boolean accordingly depending on the json primitive types, or
 • use dynamic without explicitly casting. (supported only in frameworks where dynamic keyword is supported.)

Using dynamic

var fb = new FacebookClient();

dynamic result = fb.Get("4");

var id = result.id; var name = result.name; var firstName = result.firstname; var lastName = result.lastname; var link = result.link; var username = result.username; var gender = result.gender; var male = result.locale;

Passing parameters the dynamic way.

(Use ExpandoObject instead of IDictionary<string, object>)

var fb = new FacebookClient();

dynamic parameters = new ExpandoObject(); parameters.fields = "id,name";

dynamic result = fb.Get("4", parameters); var id = result.id; var name = result.name;

Graph Api (POST)

var fb = new FacebookClient("access_token");

dynamic parameters = new ExpandoObject(); parameters.message = "Hello World!"

dynamic result = fb.Post("me/feed", parameters); var id = result.id;

Graph Api (DELETE)

var fb = new FacebookClient("access_token");

dynamic result = fb.Delete(id);

Legacy REST API

Unlike graph api, you need to only pass parameters and make sure you set the “method” in the parameter.

var fb = new FacebookClient();

dynamic parameters = new ExpandoObject(); parameters.method = "users.getInfo"; parameters.uids = "4"; parameters.fields = new[] { "name", "firstname", "lastname" };

dynamic result = fb.Get(parameters);

FQL

var fb = new FacebookClient();

string query = string.Format("SELECT name FROM user WHERE uid='{0}'", 4); dynamic result = fb.Query(query);

FQL-MultiQuery

var fb = new FacebookClient();

string query0 = string.Format("SELECT firstname FROM user WHERE uid='{0}'", "4"); string query1 = string.Format("SELECT lastname FROM user WHERE uid='{0}'", "4"); ;

dynamic result = fb.Query(query0, query1); var result0 = result[0].fqlresultset; var result1 = result[0].fqlresultset;

Batch Requests

Well … this one requires a whole new blog post. So here it goes

Getting user profile picture

Lot of devs have been asking how to retrieve the user profile picture. You don’t need to use FacebookClient to retrieve the picture. Just get the user id and generate the url for the picture.

string profilePictureUrl = string.Format("https://graph.facebook.com/{0}/picture", userid);

Using Access Token

Most of the above samples were shown without using the access token, but most of the api requests requires using the access token. You can set the access token in the following ways.

var fb = new FacebookClient("accesstoken");

or you could also use the AccessToken property.

var fb = new FacebookClient();
fb.AccessToken = "accesstoken";

Using Application Access Token

There are times when you need to use the application access token instead of the user access token.

 var oauthClient = new FacebookOAuthClient
            {
              AppId = "appid",
              AppSecret = "app_secret"
            };

dynamic result = oauthClient.GetApplicationAccessToken(); string appAccessToken = result.accesstoken;

or you could also use the application access token as

string appAccessToken = string.Concat(appId, "|", appSecret);

or use the overload constructor of FacebookClient. The below code also sets the app access token automatically for you using the above method.

var fb = new FacebookClient("appid", "appsecret");

OAuth 2.0 - exchange code for access token

FacebookClient supports parsing only json responses. Due to this reason oauth/accesstoken token will not work when using FacebookClient.Get("oauth/accesstoken"). Instead you will need to use a method in FacebookOAuthClient.

var oauthClient = new FacebookOAuthClient
            {
              AppId = "appid",
              AppSecret = "app_secret",
              RedirectUri = new Uri("http://redirecturi.com")
            };

dynamic result = oauthClient.ExchangeCodeForAccessToken("code"); var accessToken = result.access_token;

Handling Exceptions

If you want to create apps that are error free, make sure to catch exceptions that are thrown when you make requests to the facebook server.

try
{
  var fb = new FacebookClient();
  dynamic result = fb.Get("4");
  var name = result.name;
}
catch (FacebookApiException ex)
{
}
catch (Exception ex)
{
}

You could also catch more generic FacebookApiException and take actions accordingly.

try
{
  var fb = new FacebookClient();
  dynamic result = fb.Get("4");
  var name = result.name;
}
catch (FacebookApiLimitException ex)
{
}
catch (FacebookOAuthException ex)
{
}
catch (FacebookApiException ex)
{
}
catch (Exception ex)
{
}

Các phím tắt hay dùng trong Photoshop

Hẳn với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, sẽ có rất nhiều người sẽ phải làm việc và tiếp xúc thường xuyên Adobe Photoshop - Phần mềm thiết kế đồ hoạ - chỉnh sửa ảnh đa dụng số 1 thế giới.

Nhóm những phím tắt trong Photoshop được hệ thống chi tiết dưới đây sẽ giúp các bạn tiết kiệm tối đa thời gian thao tác xử lý trên màn hình để thu được những hiệu quả tốt nhất cho công việc của mình.
Các lệnh tắt được sắp xếp lại dựa theo tài liệu của FPT Arena giúp bạn đọc dễ dàng phân loại và ghi nhớ theo hệ thống và tiện sử dụng.

Nhóm phím tắt hệ thống FILE

Nhóm lệnh File
Tương ứng
Nội dung
CTRL + N New Tạo File mới
CTRL + O Open Mở file
CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + W Close Đóng file
CTRL + S Save Lưu
CTRL + SHIFT + S Save As Lưu ra các dạng #
CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + P Print In ảnh


Nhóm phím tắt F

Nhóm lệnh F
Nội dung
F1 Mở trình giúp đỡ
F2 Cut
F3 Copy
F4 Paste
F5 Mở Pallete Brush
F6 Mở Pallete màu
F7 Mở Pallete Layer
F8 Mở Pallete Info
F9 Mở Pallete Action


Nhóm lệnh thao tác với Layer

Lệnh tắt với LAYER Tương ứng Nội dung
CTRL + SHIFT + N New > Layer Tạo Layer mới
CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer
CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer
CTRL + G Group with Previous Tạo nhóm Layer
CTRL + SHIFT + G Ungroup Bỏ nhóm Layer
CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên
CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới
CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn
CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer


Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop

Nhóm phím SELECT Tương ứng Nội dung
CTRL + A All Chọn tất cả
CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn
CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn
CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush


Các phím tắt với nhóm IMAGE

Nhóm lệnh IMAGE Tương ứng Nội dung
CTRL + L Ajust > Levels Bảng Levels
CTRL + SHIFT + L Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels
CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast
CTRL + M Ajust > Curves Bảng Curves
CTRL + B Ajust > Color Blance Bảng Color Blance
CTRL + U Ajust > Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate Bảng Desaturate
CTRL + I Ajust > Invert Bảng Invert


Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT


Nhóm lệnh tắt EDIT Tương ứng Nội dung
[ Zoom + Brush Phóng to nét bút
] Zoom - Brush Thu nhỏ nét bút
CTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bước
CTRL + X Cut Cắt
CTRL + C Copy Copy
CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged
CTRL + V Paste Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên
CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform


Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar
Tương ứng
Nội dung
V Move Di chuyển
M Marquee Tạo vùng chọn
L Lasso Tạo vùng chọn tự do
W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu
C Crop Cắt hình
I Eyedroppe Chấm màu . Thước kẻ
J Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
B Brush Nét bút
S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh
Y History Brush Gọi lại thông số cũ của ảnh
E Eraser Tẩy
G Paint Bucket Đổ màu/Đổ màu chuyển
. Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay
O Burn Làm tối ảnh
P Pen Tạo đường path . vector
T Horizontal Type Viết chữ
A Path Selection Chọn đường Path . Vector
U Round Retange Vẽ các hình cơ bản
H Hand Hand Tool
Z Zoom Phóng to / nhỏ hình
D Defaul Background
Color
Quay về màu cơ bản ban dầu
X Swich Foreground
& Background color
Đổi màu trên bảng mà


Nhóm phím tắt VIEW

Nhóm phím tắt VIEW
Tương ứng
Nội dung
CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + + Zoom In Phóng to
CTRL + - Zoom Out Thu nhỏ
CTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hình
CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path
CTRL + R Show Rulers Hiện thước
CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides
CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides
CTRL + “ Show Grid Hiện lưới
CTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới


Hi vọng bài viết sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức mới và hỗ trợ cho vông việc đồ hoạ của bạn.

WEBSITE DOWNLOAD TEMPLATE EMAIL MARKETING MIỄN PHÍ

Nếu bạn thường xuyên phải gửi email marketing cho khách hàng, nhưng nếu đó là những email bán hàng thì sao. Bạn chỉ có cảm thấy nhàm chán khi chỉ gửi đi những email toàn chữ không?

    <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Là một marketer, điều bạn mong muốn ở một mẫu <strong>email marketing</strong> là giao diện email được thiết kế chuyên nghiệp và có thể chèn vào thông tin khác khi cần thiết.</span></span></p>

Để đảm bảo đạt kết quả tốt từ các chương trình email marketing, bạn cần hiểu rõ cấu trúc tạo nên một mẫu email marketing chuẩn mực, nhằm mục đích tối ưu hóa sự tương tác giữa chúng và người nhận trong khi vẫn giữ được hình ảnh thương hiệu.

Dưới đây là một số website cho phép bạn tạo và download miễn phí những mẫu email marketing chuyên nghiệp theo nhiều lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Bạn hãy truy cập vào 4 website sau để download mẫu email template ưng ý nhất cho mình nhé:

1. http://www.activecampaign.com/templates/
2. http://www.campaignmonitor.com/templates/
3. http://spreademail.net/free-email-templates-download.aspx
4. http://www.carbongraffiti.com/emailmarketing/emailtemplates.html

Sau khi download về bạn cần sử dụng công cụ chỉnh sửa HTML như FrontPage hay Dreamweaver để mở file này lên. Rất đơn giản như bạn chỉnh sửa word

Cuối cùng là bạn copy toàn bộ nội dung vào Email và gửi đi. Nhưng nên nhớ các hình ảnh thì để link lên các host lưu trữ hình ảnh như Picasa, Photobucket, Flickr…

Chúc các bạn thành công!

SQL Compact 3rd party tools

This is an attempt at a comprehensive list of SQL Server Compact Microsoft and 3rd party tools, both commercial and non-commercial. Please let me know if I have missed anything, and I will add it.

Microsoft supplied tools

SQL Server 2005 Management Studio Express SP2 (free, SQL CE 3.1)
Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15366

SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (free, SQL CE 3.5 SP2)
Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438

Visual Studio 2005 Standard (SQL CE 3.1)

Visual Studio 2008 Professional (SQL CE 3.5)

Visual Studio 2010 Web Developer Express with SP1 + SQL CE 4.0 Tools (free, SQL CE 3.5 SP2 + 4.0)
Link: http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express

WebMatrix (free, SQL CE 4.0)
Link: http://www.microsoft.com/web/webmatrix/

New or updated entries are noted with (new) or (updated)
”Last updated” indicates when the tool was last updated by it’s author.

Non-commercial (free) tools

My CodePlex Tools

Name: SQL Server Compact Toolbox (updated)
Link: http://sqlcetoolbox.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64 
Added to list: 29th June 2010
”Add-in for Visual Studio 2013/2012/2010 (for 3.5 and 4.0). Standalone app (for 4.0 and 3.5)
Adds several features to help your SQL Server Compact development efforts:
- Scripting of tables, including data.
- Script of entire schema, optionally with data, both of SQL Server Compact and SQL Server 2005 or later databases, including SQL Azure.
- Import to SQL Compact 3.5 from a server database or CSV file.
- Basic, free form query execution.
- Generation of DGML files for visualizing table relationships
- Database Schema Diff Script
- Detect database file version
- Generate EDMX in any project type
- Generate Windows Phone DataContext
- Fix broken connection definitions”

Name: SqlCeScripting.dll (updated)
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64 
Added to list: 29th June 2010
”Scripting library for inclusion in your own application, enumerates SQL Compact objects and allows scripting of these.”

Name: SqlCeCmd (updated)
Link: http://sqlcecmd.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2010
Platforms: Win32, Win64
”Administer SQL Compact databases directly from the command line, without having Visual Studio or SQL Server Management Studio installed. Only requires NetFx 2.0 and SQL Compact installed. Command line options similar to sqlcmd. Runs scripts generated by ExportSqlCe.”

Name: ExportSqlCe (updated)
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64 
”This command line utility helps you better manage your SQL Compact development efforts. If allows you to script schema and data from any SQL Compact database file to a .sql file, which can be used in any context. The utility is developed in C# with Visual Studio 2008. You can use the resulting script for documentation, programmatic scripting of SQL Compact database files, or migration of schema and data to SQL Server (Express) 2005 or later.

Name: Export2SqlCe (updated)
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL Server Versions: 2005, 2008 
Last updated: Current
Platforms: Win32
Added to list: 4th March 2010
”A command line utility to script an entire SQL Server 2005 or later database with or without data to a SQL Compact T-SQL script.”

Name: ExportSqlCe SSMS 2008 Addin
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2012
Platforms: Win32
”Script database/table schema/data and also DML  (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) directly from the Object Explorer in SQL Server 2008 Management Studio (Express). In addition, Edit table data, Import data from as CSV file and Rename the table.”

Name: SqlCeBulkCopy (updated) 
Link: http://sqlcebulkcopy.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current 
Platforms: .NET library, .NET CF library 
Added to list: 4th March 2010 
”.NET Library for loading data fast (doing bulk inserts) into a SQL Server Compact database file. Attempts to mimic the SQLClient SqlBulkCopy API. Includes support for BULK INSERTing any IEnumerable”

Query and database management tools

Name: Data Port Console
Link: http://primeworks-mobile.blogspot.dk/2013/09/data-port-console-is-now-free.html
SQL CE Versions: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: 2012
Platforms: Windows CE, Win32
”Manage all your SQL Compact Edition databases from one central location with the new Data Port Console.”

Name: Data Port Wizard
Link: http://primeworks-mobile.blogspot.dk/2013/09/data-port-wizard-is-now-free.html
SQL CE Versions: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: 2011
Platforms: Windows CE, Win32
”Quickly and easily transfer databases from the desktop to the Mobile Device and back. Data Port Wizard will make full copies of your Microsoft Access or Microsoft SQL Server databases into SQL Server Compact Edition 3.5 and 3.0, and SQL CE 2.0 databases - and back.”

Name: CompactView
Link: http://sourceforge.net/p/compactview/home/Home/
SQL CE Versions: 3.1, 3.5, 4.0
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th November 2011
CompactView is a viewer for Microsoft® SQL Server® Compact Edition (SQLCE) database files (*.sdf). CompactView can open database files of versions 3.1, 3.5 and 4.0

Name: SQL Compact Query Analyzer
Link: http://sqlcequery.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.1, 3.5, 4.0
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 3rd July 2011 
Features:
- Execute SQL Queries against a SQL Server Compact Edition database
- Table Data Editor to easily edit the contents of the database
- Supports SQLCE 3.0, 3.1, 3.5 and 4.0
- Execute multiple SQL queries (delimited by a semi colon ;)
- Display query result as XML
- Shrink and Compact Databases


- Generate Schema and Data Scripts
- Display database and schema information

Name: LINQPad
Link: http://www.linqpad.net/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th December 2010
Linqpad allows you to query various data sources via LINQ, including SQL Server Compact 3.5 and 4.0. See this blog post.

Name: Database .NET
Link: http://fishcodelib.com/Database.htm
SQL CE Versions: 3.1, 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 20th September 2010
“Database .NET is a simple and intuitive database management tool for multiple databases. Making Local and Remote Database Administration Easier, With it you can Create databases, Design tables, Edit data, Export data, Generate scripts and run SQL queries.”

Name: SQL CE Browser
Link: http://ericwillis.com/notes/2009/12/sql-ce-browser-v-110/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2010
Platforms: Win32, Win64 (?)
Added to list: 4th March 2010 
”Open regular and encrypted/passworded databases for viewing or editing. Write and work with any number of queries at once via tabs. SQL syntax highlighting and SQL syntax verification. Explore columns, keys, and indexes“

Name: Mini SQL Query
Link: http://minisqlquery.codeplex.com/ 
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64 (?)
Added to list: 4th March 2010 
”Mini SQL Query is a minimalist SQL query tool for multiple databases (MSSQL, MSSQL CE, SQLite, OLEDB, MS Access/Excel files etc). The tool uses a generic schema engine taking advantage of the ADO.NET providers. Mini SQL Query is also easily extended with plugins.“

Name: SQL Server CE Query Tool
Link: http://cequery.codeplex.com
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2011 
Platforms: Win32, Win64 (?)
CEQuery is written in C# with the help of Visual Studio 2008 platform. Some of the features of this tool are described below:
User is able to create CE database. If the schema is provided, the tool is able to create the tables and columns. User is able to overview an existing CE database with its table and column structure in tree format. User can design a query by dragging and dropping tables and columns from the database tree. User can manipulate [Insert/Update/Delete] records in a selected table. User is able to generate scripts from a single table or of whole databases. [Both for SQL CE or SQL Server]. User is able to open multiple SQL Server CE files simultaneously. User is able to convert a SQL Server database to a SDF file with schema and data. User is able to change password of a SQL CE DB. The tool is now capable of handling the database with no password.“

Name: SeasonStar Database Management(SSDM)
Link: http://ssdm.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5?, 4.0 
Last updated: 2011
Platforms: Win32
”With support for all major database formats, top-class export functions and advanced feaures like Linq Data Context availabe, SSDM is probably your best choice for DB management. It's even free software!”

Name: SQL CE Database Editor
Link: http://sqlcedatabaseeditor.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2009 
Platforms: Win32
“Small lightweight application to browse and edit Microsoft SQL CE server databases. Does not require SQL CE server to be installed and can run custom queries.”

Name: DataBoy
Link:http://databoy.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.0, 3.5
Last updated: 2008
Platforms: Win32
“Small footprint, portable and simple database query tool. Support SQL CE 3.1, SQL CE 3.5 and SQL Server.”

Other tools and libraries

Name: SQLite2CE
Link: http://sqlite2ce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th November, 2011 
“A tool that converts a SQLite database into SQL CE while simultaneously creating the default data representation classes needed to easily incorporate the new database into your Windows Phone application. The tool migrates the Schema, Table Data, and Views ( but not triggers). The tool handles the differences in data types and does an appropriate migration that is configurable in the settings.xml.”

Name: SQLCE SCRIPTER
Link: http://sqlmgmt.com/sql/SQLCE-Scripter
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2011
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th November, 2011
“Create SQL schema scripts for tables, indexes and referential relations. Create data scripts so that CE data can be moved to SQL Server or other data store. User can select specific tables only. User can select Script Schema, Script Data or both.”

Name: SQLCE Code Generator
Link: http://sqlcecodegen.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2012 
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 27th March, 2011
“Contains a stand alone GUI application and a Visual Studio Custom Tool for automatically generating a .NET data access layer code with Unit tests for objects in a SQL Server Compact Edition database. Also generates a Windows Phone DataContext”

Name: OpenNETCF.ORM Framework
Link: http://orm.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: Current 
Platforms: WinCE, Win32, Win64
Added to list: 27th March, 2011
“The OpenNETCF.ORM library is a lightweight object-relational mapping framework designed for use with the .NET Compact Framework.The framework is extensible to allow any type of backing store. An initial implementation using SQL Server Compact is provided.”

Name: SQL Metal Open Source User Interface
Link: http://sqlmetalosui.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2008 
Platforms: Win32
“This project provides an user interface for SqlMetal.exe tool.
SQLMetalOSUI allows users to generate code and mapping files for their SQL Server Compact Edition databases. SQL Server Compact Edition 3.5 is fully compatible with LINQ to SQL but the designer does not. This project will be focused to reach this initial purpose.”

Commercial tools


Name: MS Compact Maestro (new)
Link: http://www.sqlmaestro.com/products/mssql/compactmaestro/ 
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2013
Platforms: Win32, Win64
”MS Compact Maestro is a top-class SQL Server Compact management and development tool.”

Name: SQLCE Database Viewer
Link: http://www.pocketpctoolkit.com/index.php
SQL CE Versions: 2.0, 3.0, 3.5
Last updated: 2007
Platforms: Windows CE, Win32
The easiest way to view and edit your device's SQLCE databases, directly on your Desktop ! View and edit the tables, columns and data in your device's SQLCE 2.0 and SQL Server Mobile, and SQLCE Compact Edition v3.5 tables. Export their data structures (and data) into any ODBC data source. View and edit your device's registry entries & processes. Built-in file explorer - the easiest way to view, open and execute the files on your device.”

Name: SDF Viewer 
Link: http://www.flyhoward.com/SDF
Viewer.aspx
SQL CE Versions: 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32
“The simple way to create, view, edit or export the data in your Windows Mobile or Pocket PC device's SQLCE database, from the convenience of your Desktop. Run SQL commands on your SQLCE databases, and view the results instantly.”

Name: RemoteSqlCe
Link: http://www.gui-innovations.com/html/remotesqlce.html
SQL CE Versions: 2.0, 3.0
Last updated: 2007
Platforms: Windows CE, Win32
”SqlServerCE is a great database for Pocket PC’s, but designing, maintaining and querying databases on the PPC, especially whilst developing, can be wearing. We developed this tool to help us when developing for SqlServerCE. With RemoteSQLCe you can completely manage your SqlServerCE database from the desktop. RemoteSQLCE works in the cradle, and over ethernet/bluetooth.”