Khắc phục lỗi Visual Studio 2008 Debug bằng firefox chạy chậm trên Win7

Lúc trước tui chạy win 7 thấy Debug Visual Studio 2008 tại firefox rất nhanh sau khi quyết định lên đời win7 thì thì debug trên firefox rất chậm làm điên đách chiệu nổi sau hồi tìm hiểu thì đã biết các phục

ta làm các bước như sau:

    * vào address gõ  "about:config"
    * Tại Filter gõ  "v6"
    * tắt chế độ ipv6.

Như hình hình minh họa

 

 

thể là xong không sợ chậm nữa

Visual Studio 2008 Professional Edition

System Requirements:

 • Computer with a 1.6 GHz or faster processor
 • Visual Studio 2008 can be installed on the following operating systems:
 • Windows Vista® (x86 & x64) - all editions except Starter Edition
 • Windows® XP (x86 & x64) with Service Pack 2 or later - all editions except Starter Edition
 • Windows Server® 2003 (x86 & x64) with Service Pack 1 or later (all editions)
 • Windows Server 2003 R2 (x86 and x64) or later (all editions)
 • 384 MB of RAM or more (768 MB of RAM or more for Windows Vista)
 • 2.2 GB of available hard-disk space
 • 5400 RPM hard drive
 • 1024 x 768 or higher-resolution display
 • DVD-ROM Drive
 • Additional features may require Internet access. Fees may apply.


Size:3.3 Gb

http://download.microsoft.com/download/8/1/d/81d3f35e-fa03-485b-953b-ff952e402520/VS2008ProEdition90dayTrialENUX1435622.iso

Key: XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WT

 

Key: XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WT
Hướng dẫn dùng key:
1. Giải nén file ISO ra một thư mục trên ổ cứng VD: VS2008Pro
2. Vào thư mục VS2008Pro\Setup tìm file setup.sdb
3. Mở file này bằng Notepad -> nhấn Ctrl+F nhập vào từ khóa “Key”
4. Bạn tìm dòng [Product Key] […] và thay key ở trên vào.