Khắc phục lỗi Visual Studio 2008 Debug bằng firefox chạy chậm trên Win7

Lúc trước tui chạy win 7 thấy Debug Visual Studio 2008 tại firefox rất nhanh sau khi quyết định lên đời win7 thì thì debug trên firefox rất chậm làm điên đách chiệu nổi sau hồi tìm hiểu thì đã biết các phục

ta làm các bước như sau:

    * vào address gõ  "about:config"
    * Tại Filter gõ  "v6"
    * tắt chế độ ipv6.

Như hình hình minh họa

 

 

thể là xong không sợ chậm nữa