Phân tích yêu cầu thiết kế một website tin tức

Bài này mình muốn đưa ra việc phân tích yêu cầu xây dựng một website tin tức bao gồm các chức năng dưới đây

Các chức năng trong phần quản trị của website. (Tùy từng user được phân quyền mà có các chức năng cụ thể khác nhau)
Quản lý các chuyên mục
- Quản lý chuyên mục đa cấp
- Có thể thêm mới, sửa xóa các chuyên mục
- Sắp đặt chuyên mục: Có thể quản lý hiển thị của các chuyên mục trên trang chủ. Thường được chia làm các phần head menu, left menu, right menu. Khi quản trị cho phép những chuyên mục nào hiển thị trên menu tương ứng
 
Quản lý người dùng
- Quản lý người dùng, phân quyền cho các UserName
- Có thể thêm mới, sửa xóa các UserName

Quản lý các banner
- Có thể thêm mới, cập nhật, xóa các banner
- Có thể cài đặt các quảng cáo hiển thị ở các bị trí trên trang chủ của website

Quản lý và thiết đặt câu hỏi cho phần Vote (Bình chọn)

- Tạo câu hỏi mới, Offline câu hỏi đang dùng
- Thêm, sửa các câu trả lời của câu hỏi

Quản lý các thành viên.
- Thêm mới thành viên
- Khóa user của thành viên nến thấy có vi phạm
- Thay đổi các thông tin của thành viên

Thiết lập các thông số của website như Title, Mailserver, MaiContact… (Các thông số này sẽ được lưu ở file xml)

Quản lý bài viết

- Nếu có quyền viết bài: : Nếu UserName này chỉ có quyền viết bài thì chỉ có thể viết bài và các bài viết của người này là ở trạng thái chờ duyệt. Có thể sửa, xóa bài viết khi chưa được duyệt hoặc đăng
- Duyệt bài: Có thể thêm, sửa, xóa hoặc duyệt bài chờ đăng.
- Đăng bài: Có thể thêm, sửa, xóa các bài viết, đăng các bài đang chờ duyệt hoặc chờ đăng
* Các bài viết có trạng thái đã đang thì mới được hiển thị trên website

Phần giao diện
- Có chức năng thống kê website. Thống kế số người đang xem, số lượt truy cập
- Có chức năng tìm kiếm bài viết
- Có chức năng Vote (Bình chọn)
- Hiển thị các chuyên mục được chọn dạng menu
- Tạo chức năng đăng ký và quản lý thành viên
- - Cho phép người dùng đăng ký thành viên và gửi ý kiến phản hồi về bài viết sau khi đã đăng nhập

Thiết kế cơ sở dữ liệu
Các bảng chính

Ngoài ra còn các bảng phụ như bảng

Thống kê website TB_ Statistics

Các website liên kết: TB_Website

Phần bình chọn:
TB_ Poll
TB_ PollChoices
TB_ PollIPs

Video hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu

 [vimeo:15615811]