Link canonical là gì?

Link canonical dùng để ngăn chặn trùng lặp nội dung trong website. Với cùng 1 trang web có thể có nhiều url cùng trỏ đến, thường gồm url chứa session id, url có/không chứa www, url có index.html hay home.aspx ở cuối, url có/không chứa dấu sượt (/) ở cuối... Các bộ máy tìm kiếm sẽ nhận diện các url này khác nhau nhưng lại trỏ tới cùng 1 nội dung dẫn đến tình trạng trùng lặp. Để ngăn chặn tình trạng đó, chúng ta quy định tất cả các url đó đều là bản sao (canonical) của 1 url gốc, như vậy các bộ máy tìm kiếm sẽ chỉ index 1 url gốc duy nhất và bỏ qua các bản sao khác.

Để đặt link canonical trong website, cách chung là đặt thẻ <link> như sau vào trong thẻ <head></head> đối với các url bản sao:

<link rel='canonical' href='url gốc'/>
Link canonical là 1 tính năng mới của các bộ máy tìm kiếm, được Google công bố lần đầu vào tháng 2 năm ngoái. Hiện tại nó đã được các ông lớn Google, Yahoo!, Microsoft và Ask hỗ trợ.