SOẠN LAB ONLINE VỚI GOOGLE DOCS

Sau khi có hình lab và đã publish lên FTP webdoanhnghiep.org , công đoạn tiếp theo là mở Microsoft Word lên để tạo file .doc hoặc mở Dreamweaver lên để tạo trang web HTML kèm những hình đó. Trong 1 buổi không có lớp dạy, tôi đã mượn 1 máy tính Nhất Nghệ để soạn lab, nhưng máy tính này không có cài MS Word hay Dreamweaver, với google docs đã giúp tôi có thể soạn xong 1 bài lab với hơn 100 tấm hình 1 cách nhanh chóng. Bài lab soạn xong có thể save dưới dạng word hoặc HTML tùy ý.

Chuẩn bị:
- 1 máy tính có kết nối Internet
- 1 account gmail
- download bộ gõ tiếng Việt tại http://thuc.webdoanhnghiep.org/softs/UniKey4.zip
- download WSFTP tại http://thuc.webdoanhnghiep.org/softs/wsftp701.zip (nên xài cái này trong trường hợp không nhớ đường dẫn hình đã upload trên FTP server)
Thực hiện
1. Cài đặt bộ gõ tiếng Việt Unikey
2. Truy cập trang web http://docs.gogole.com
3. Login với account gmail, trường hợp chưa có account thì đăng ký
4. Tạo document mới
có thể chọn save, hoặc định kỳ googledoc tự save document.
5. Để chèn hình, chọn menu Insert > Picture
Chọn From the web (URL) khai báo đường dẫn đến webdoanhnghiep.org chứa hình

Chọn Menu Edit > Edit HTML

Thay đổi đường dẫn phần tô đậm bằng đường dẫn chứa hình lab trên FTP server webdoanhnghiep.org

Kết quả sau khi thay đường dẫn

Copy toàn đoạn <div....> </div>

Mở Notepad, paste liên tục. Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế để thay đổi các file hình tương ứng, sau đó copy tất cả nội dung trong notepad

Quay lại cửa sổ googledoc Ctrl V

Chọn Save, rồi chọn Back to editing the document

Như vậy, hàng chục, hàng trăm tấm hình đã được chèn vào 1 cách nhanh chóng, bây giờ chỉ việc gõ nội dung chú thích cho hình lab.

6. Để lưu lại document chọn menu File > Download site as > HTML (zipped), toàn bộ document và các file ảnh được zip lại download về máy
Có thể chọn Download site as Word, bạn sẽ có 1 file word có hình ảnh để in lab
7. Publish document (HTML) lên FTP webdoanhnghiep.org
Chọn Menu Edit > Edit HTML
Đánh dấu khối toàn bộ chọn Ctrl-C

Mở Notepad Ctrl-V, và save as
Đặt tên trang web default.htm và chọn Encoding Unicode
Cuối cùng, bạn chỉ việc upload file default.htm lên FTP webdoanhnghiep, thế là đã có 1 bài lab được soạn online, giống như bài này tôi soạn
Google Docs còn nhiều tính năng khác nữa như share, email, publish web,...