Visual Studio 2008 có gì mới?

Visual Studio 2008 là một phiên bản của Visual Studio cùng với .Net Framework 3.5 đã được MSDN giới thiệu vào 19.11.2007. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn những thay đổi nổi bật của Visual Studio 2008Visual Studio 2008 hướng tới sự phát triển .Net Framework phiên bản 2.0 , 3.0 và 3.5. Visual Studio 2008 có rất nhiều điểm đặc biệt hơn Visual Studio 2005. Visual Studio 2008 đưa ra một tính năng đặc biệt là XAML trình thiết kế căn bản , Linq to Sql (dùng để mô tả các kiểu ánh xạ và sự đóng gọi của đối tượng cho dữ liệu của SQL server), Trình gỡ lỗi XSLT , hỗ trợ soạn thảo và gỡ lỗi JavaScript. Dưới đây là danh sách một số đặc điểm khác biệt đặc trưng của Visual Studio 2008


 • Hỗ trỡ đa tiêu chí.
 • Soạn thảo Javascript
 • Gỡ lỗi Javascript
 • Cai tiến việc viết code
 • Hỗ trợ lồng các trang Master page
 • Trình thiết kế web và cải thiện trong CSS
 • Chia cửa sổ soạn thảo thành nhiều phần hơn với các tính năng khác nhau có thể nhìn nhiều phần chia theo chiều dọc.
 • Tăng sự hộ trợ cho ASP.NET AJAX Extensions
 • Trình thiết kể LINQ to SQL
 • Tăng hỗ trợ XML
 • Hỗ trợ Silverlight
 • Hỗ trợ WPF
 • Hỗ trợ cho trình gỡ lỗi .Net Framework 3.5 các lớp thư viện.


Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về Visual Studio 2008 tại các nguồn sau:

Video:


Blogs/WhitePapers