ASP.NET postbacks and URL rewriting

ASP.NET Web Forms extensively use postback mechanism in order to maintain the state of the server-side controls on the web page. This makes it somewhat tricky to perform URL rewriting for ASP.NET pages. When a server side form control is added to the web page, ASP.NET will render the response with HTML <form> tag that contains an action attribute pointing back to the page where the form control is. This means that if URL rewriting was used for that page, the action attribute will point back to the rewritten URL, not to the URL that was requested from the browser. This will cause the browser to show rewritten URL any time a postback occurs.

Let me demonstrate this on an example. Assume you have a very simple web form in a file called default.aspx. When you request http://localhost/default.aspx in a browser and then view the HTML source for the response, you will see that the response contains the <form> element, which looks similar to this:

<form name="form1" method="post" action="Default.aspx" id="form1">

The action attribute contains the URL where the form data will be posted to when you click on the button in the web page.Khác...

SOẠN LAB ONLINE VỚI GOOGLE DOCS

Sau khi có hình lab và đã publish lên FTP webdoanhnghiep.org , công đoạn tiếp theo là mở Microsoft Word lên để tạo file .doc hoặc mở Dreamweaver lên để tạo trang web HTML kèm những hình đó. Trong 1 buổi không có lớp dạy, tôi đã mượn 1 máy tính Nhất Nghệ để soạn lab, nhưng máy tính này không có cài MS Word hay Dreamweaver, với google docs đã giúp tôi có thể soạn xong 1 bài lab với hơn 100 tấm hình 1 cách nhanh chóng. Bài lab soạn xong có thể save dưới dạng word hoặc HTML tùy ý.

Chuẩn bị:
- 1 máy tính có kết nối Internet
- 1 account gmail
- download bộ gõ tiếng Việt tại http://thuc.webdoanhnghiep.org/softs/UniKey4.zip
- download WSFTP tại http://thuc.webdoanhnghiep.org/softs/wsftp701.zip (nên xài cái này trong trường hợp không nhớ đường dẫn hình đã upload trên FTP server)

Remote Desktop - Xài nhiều chức năng của ĐT Android trên máy tính

Tiêu đề không biết phải đặt như thế nào để nói hết tính năng của phần mềm miễn phí này. Remote Desktop là một tiện ích rất hay giúp bạn sử dụng nhiều chức năng của Điện thoại Android ngay trên máy tính mà không phải kéo cái điện thoại trong túi (hay trong cặp) ra. Phần mềm này cũng cho phép bạn trao đổi dữ liệu qua lại giữa máy tính và Điện thoại. Điểm đặc biệt ở phần mềm này là bạn không cần phải cài bất kỳ phần mềm nào trên máy tính.

Các tính năng chính:

  • Hiển thị thông tin Điện thoại Android đang sử dụng
  • Hiển thị Danh sách các ứng dụng đã cài và link xem thông tin chi tiết
  • Hiển thị lịch sử các cuộc gọi (Call Log)
  • Quản lý Bookmark trên điện thoại
  • Bấm vào một số trong Call Log để gọi điện (bạn phải dùng tai nghe Bluetooth hoặc điện thoại để nghe và nói)
  • Nhắn tin SMS và đọc tin SMS mới (gửi tin nhắn dài hay gửi cho nhiều người rất tiện)
  • Quản lý file trên điện thoại, download/upload qua lại giữa máy tính và Điện thoại
  • Xem hình trực tiếp có trên điện thoại

Khác...

LazyDroid - Xài nhiều chức năng của ĐT Android trên máy tính

LazyDroid là một phần mềm có tính năng tương tự với Remote Desktop đã được giới thiệu trước đây. Cả hai đều hay ở chỗ là miễn phí và bạn có thể tải về từ Market, ngoài phần mềm cài trên điện thoại Android thì bạn không cần phải cài thêm bất kì phần mềm nào khác vào máy tính của mình. Để có thể kết nối điện thoại Android với máy tính thì yêu cầu duy nhất là cả hai phải cùng kết nối vào một mạng wifi, chúng ta sẽ dùng trình duyệt trên máy tính để truy cập và sử dụng các tính năng của điện thoại. Khác...