Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa Android OS và máy tính qua sóng Wi-Fi

ác bước được thực hiện theo thứ tự sau:

1. Tải và cài đặt SwiFTP 

Đầu tiên bạn tải SwiFTP về từ trên điện thoại Android của mình tại địa chỉ: http://swiftp.googlecode.com/files/SwiFTP_1.24.apk hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm ứng dụng thông qua công cụ Search tích hợp trên Android Market. 

Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa Android OS và máy tính qua sóng Wi-Fi 

Khác...