Các phím tắt hữu dụng khi khởi động MacBook

Khi khởi động MacBook thông thường, bạn chỉ cần nhấn nút power và đợi màn hình desktop hiện ra. Nhưng nếu MacBook của bạn gặp vấn đề, bạn không thể khởi động vào Mac OS X bình thường hay đơn giản là bạn muốn có một phương thức khác để khởi động thì sau đây là một số thủ thuật đơn giản nhưng rất hữu ích cho những người đã, đang và có ý định làm quen với Mac :D 


Thao tác thực hiện là tắt nguồn Mac hoàn toàn, nhấn phím nguồn và giữ các phím sau đây:


- Giữ phím “”: khởi động từ USB, DVD.


- Giữ phím “”: khởi chạy trực tiếp vào Mac OS X bỏ qua Startup Disk.


- Giữ phím “”: khởi chạy từ Netboot server là hệ thống máy chủ - máy trạm. bạn có thể cài hoặc khởi động OS X thông qua mạng sử dụng dịch vụ OS X Server.


- Giữ phím “ ”: khởi chạy chế độ Target Disk Mode. chế độ này cho phép Mac khởi động qua cổng FireWire hay Thunderbolt. hoặc kết nối với 1 máy Mac khác như ổ đĩa ngoài.


- Giữ phím “ ”: khởi chạy Apple hardware test - chế độ kiểm tra lỗi phần cứng cho Mac.


- Giữ phím “ Option ”: khởi chạy menu boot - cho phép bạn chọn phân vùng khởi động.


- Giữ phím “ Shift ”: khởi chạy safemode cho Mac.


- Giữ phím “ Command + ”: khởi chạy phân vùng Recovery HD, cho phép bạn restore lại hệ điều hành cho Mac, hay sử dụng nhiều công cụ để sửa lỗi Mac.


- Giữ phím “ Command + Option + ”: khởi chạy vào Apple Server, cần có kết nối internet, là một chương trình bao gồm Disk Utility có khả năng download và cài đặt OS X, hoặc restore từ Time Machine Backup.


- Giữ phím “ Command + ”: khởi chạy vào Verbose mode - chế độ hiển thị những gì diễn ra trong quá trình khởi động Mac. 


-  Giữ phím “ Command + ”: khởi chạy vào Single-User mode - là chế độ đặc biệt để sửa lỗi ổ đĩa cứng.


- Giữ tổ hơp phím “ Command + Option + R + ”: reset PRAM - nhấn và giữ tổ hợp phím cho đến khi Mac phát ra tiếng khởi động 2 lần. Có tác dụng giải phóng PRAM đưa về cấu hình mặc định của display setting, time and date, time zone, speaker volume, DVD setting, Region.

PHẦN MỀM QUÉT UID GETFACE

I. Giới thiệu: Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí

Từ khi Facebook ra đời, đã mở ra hàng trăm nghìn cách cho các bạn kinh doanh online thỏa sức áp dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Nổi bật lên là các hình thức kinh doanh thông qua các Group được tạo ra trên Facebook, và các Fanpage do các đơn vị lập ra và thu hút thành viên. Có những Group/Fanpage với số lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn người, mỗi thông tin đăng lên đó sẽ có cơ hội tiếp cận với hàng nghìn, hàng chục nghìn thành viên trên Facebook – một phương thức quảng cáo thật sự ưu việt.

Với những bạn chưa có Group hoặc Fanpage, hoặc có rồi nhưng số lượng thành viên ít và kém chất lượng, thì có thể áp dụng hình thức tham gia các Group mà mình muốn, lấy thông tin các thành viên trong Group/Fanpage đó, rồi mời họ gia nhập Group/Fanpage của riêng bạn. Tuy nhiên cách làm này nếu làm thủ công sẽ mất vô cùng nhiều thời gian (Ví dụ 1000 thành viên thì bạn phải tìm và mời 1000 lần).

Chính từ nhu cầu đó, chúng tôi đã hoàn thành và cho ra phần mềm lấy toàn bộ thông tin mem tương tác trên trong Group, Fanpage, Event với khả năng thu thập thông tin sâu nhất, phân loại nhất. Có được những thông tin này, thông tin quảng cáo của bạn sẽ tới được với đúng đối tượng khách hàng, đồng thời chất lượng thành viên của các Group/Fanpage của bạn sẽ được nâng cao rõ rệt.

II. Tính năng- Quét toàn bộ thông tin thành viên từ Group, Fanpage và các Event, photo album, website có cài Facebook Comment Plugin. Muốn quét group, fan hoặc event nào bạn chỉ cần copy link của Group/Fan/Event đó đưa vào phần mềm.
- Rất nhiều tùy chọn cho việc lấy thông tin.
Có rất nhiều cách lấy thông tin thành viên để bạn lựa chọn như:
+ Lấy theo ID, theo Tên người dùng.
+ Lấy theo ID, Tên, Email, Nick, Link FB, Giới tính.
+ Lấy theo Like.
+ Lấy theo Comment.
+ Lấy theo danh sách Member.
+ Lấy theo thời gian do bạn quy định.
+ Lấy tất cả những thông tin trên.
+ Cho phép lấy được thông tin của mem tương tác với page, group, event bất kỳ, không cần gia nhập, không cần là admin.
+ Lấy được email đuôi @facebook và cả những email khác như gmail và các loại mail khác người người dùng đặt ở thông tin hiển thị.
+ Quét số điện thoạiEmail trên Facebook
- Cho phép xuất thông tin đã quét ra text hoặc Excel để lưu lại.III.Tải về: Link Mediafire.com (Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí)

SQL Compact 3rd party tools

This is an attempt at a comprehensive list of SQL Server Compact Microsoft and 3rd party tools, both commercial and non-commercial. Please let me know if I have missed anything, and I will add it.

Microsoft supplied tools

SQL Server 2005 Management Studio Express SP2 (free, SQL CE 3.1)
Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15366

SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (free, SQL CE 3.5 SP2)
Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438

Visual Studio 2005 Standard (SQL CE 3.1)

Visual Studio 2008 Professional (SQL CE 3.5)

Visual Studio 2010 Web Developer Express with SP1 + SQL CE 4.0 Tools (free, SQL CE 3.5 SP2 + 4.0)
Link: http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express

WebMatrix (free, SQL CE 4.0)
Link: http://www.microsoft.com/web/webmatrix/

New or updated entries are noted with (new) or (updated)
”Last updated” indicates when the tool was last updated by it’s author.

Non-commercial (free) tools

My CodePlex Tools

Name: SQL Server Compact Toolbox (updated)
Link: http://sqlcetoolbox.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64 
Added to list: 29th June 2010
”Add-in for Visual Studio 2013/2012/2010 (for 3.5 and 4.0). Standalone app (for 4.0 and 3.5)
Adds several features to help your SQL Server Compact development efforts:
- Scripting of tables, including data.
- Script of entire schema, optionally with data, both of SQL Server Compact and SQL Server 2005 or later databases, including SQL Azure.
- Import to SQL Compact 3.5 from a server database or CSV file.
- Basic, free form query execution.
- Generation of DGML files for visualizing table relationships
- Database Schema Diff Script
- Detect database file version
- Generate EDMX in any project type
- Generate Windows Phone DataContext
- Fix broken connection definitions”

Name: SqlCeScripting.dll (updated)
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64 
Added to list: 29th June 2010
”Scripting library for inclusion in your own application, enumerates SQL Compact objects and allows scripting of these.”

Name: SqlCeCmd (updated)
Link: http://sqlcecmd.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2010
Platforms: Win32, Win64
”Administer SQL Compact databases directly from the command line, without having Visual Studio or SQL Server Management Studio installed. Only requires NetFx 2.0 and SQL Compact installed. Command line options similar to sqlcmd. Runs scripts generated by ExportSqlCe.”

Name: ExportSqlCe (updated)
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64 
”This command line utility helps you better manage your SQL Compact development efforts. If allows you to script schema and data from any SQL Compact database file to a .sql file, which can be used in any context. The utility is developed in C# with Visual Studio 2008. You can use the resulting script for documentation, programmatic scripting of SQL Compact database files, or migration of schema and data to SQL Server (Express) 2005 or later.

Name: Export2SqlCe (updated)
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL Server Versions: 2005, 2008 
Last updated: Current
Platforms: Win32
Added to list: 4th March 2010
”A command line utility to script an entire SQL Server 2005 or later database with or without data to a SQL Compact T-SQL script.”

Name: ExportSqlCe SSMS 2008 Addin
Link: http://exportsqlce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2012
Platforms: Win32
”Script database/table schema/data and also DML  (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) directly from the Object Explorer in SQL Server 2008 Management Studio (Express). In addition, Edit table data, Import data from as CSV file and Rename the table.”

Name: SqlCeBulkCopy (updated) 
Link: http://sqlcebulkcopy.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current 
Platforms: .NET library, .NET CF library 
Added to list: 4th March 2010 
”.NET Library for loading data fast (doing bulk inserts) into a SQL Server Compact database file. Attempts to mimic the SQLClient SqlBulkCopy API. Includes support for BULK INSERTing any IEnumerable”

Query and database management tools

Name: Data Port Console
Link: http://primeworks-mobile.blogspot.dk/2013/09/data-port-console-is-now-free.html
SQL CE Versions: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: 2012
Platforms: Windows CE, Win32
”Manage all your SQL Compact Edition databases from one central location with the new Data Port Console.”

Name: Data Port Wizard
Link: http://primeworks-mobile.blogspot.dk/2013/09/data-port-wizard-is-now-free.html
SQL CE Versions: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: 2011
Platforms: Windows CE, Win32
”Quickly and easily transfer databases from the desktop to the Mobile Device and back. Data Port Wizard will make full copies of your Microsoft Access or Microsoft SQL Server databases into SQL Server Compact Edition 3.5 and 3.0, and SQL CE 2.0 databases - and back.”

Name: CompactView
Link: http://sourceforge.net/p/compactview/home/Home/
SQL CE Versions: 3.1, 3.5, 4.0
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th November 2011
CompactView is a viewer for Microsoft® SQL Server® Compact Edition (SQLCE) database files (*.sdf). CompactView can open database files of versions 3.1, 3.5 and 4.0

Name: SQL Compact Query Analyzer
Link: http://sqlcequery.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.1, 3.5, 4.0
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 3rd July 2011 
Features:
- Execute SQL Queries against a SQL Server Compact Edition database
- Table Data Editor to easily edit the contents of the database
- Supports SQLCE 3.0, 3.1, 3.5 and 4.0
- Execute multiple SQL queries (delimited by a semi colon ;)
- Display query result as XML
- Shrink and Compact Databases


- Generate Schema and Data Scripts
- Display database and schema information

Name: LINQPad
Link: http://www.linqpad.net/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th December 2010
Linqpad allows you to query various data sources via LINQ, including SQL Server Compact 3.5 and 4.0. See this blog post.

Name: Database .NET
Link: http://fishcodelib.com/Database.htm
SQL CE Versions: 3.1, 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 20th September 2010
“Database .NET is a simple and intuitive database management tool for multiple databases. Making Local and Remote Database Administration Easier, With it you can Create databases, Design tables, Edit data, Export data, Generate scripts and run SQL queries.”

Name: SQL CE Browser
Link: http://ericwillis.com/notes/2009/12/sql-ce-browser-v-110/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2010
Platforms: Win32, Win64 (?)
Added to list: 4th March 2010 
”Open regular and encrypted/passworded databases for viewing or editing. Write and work with any number of queries at once via tabs. SQL syntax highlighting and SQL syntax verification. Explore columns, keys, and indexes“

Name: Mini SQL Query
Link: http://minisqlquery.codeplex.com/ 
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64 (?)
Added to list: 4th March 2010 
”Mini SQL Query is a minimalist SQL query tool for multiple databases (MSSQL, MSSQL CE, SQLite, OLEDB, MS Access/Excel files etc). The tool uses a generic schema engine taking advantage of the ADO.NET providers. Mini SQL Query is also easily extended with plugins.“

Name: SQL Server CE Query Tool
Link: http://cequery.codeplex.com
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2011 
Platforms: Win32, Win64 (?)
CEQuery is written in C# with the help of Visual Studio 2008 platform. Some of the features of this tool are described below:
User is able to create CE database. If the schema is provided, the tool is able to create the tables and columns. User is able to overview an existing CE database with its table and column structure in tree format. User can design a query by dragging and dropping tables and columns from the database tree. User can manipulate [Insert/Update/Delete] records in a selected table. User is able to generate scripts from a single table or of whole databases. [Both for SQL CE or SQL Server]. User is able to open multiple SQL Server CE files simultaneously. User is able to convert a SQL Server database to a SDF file with schema and data. User is able to change password of a SQL CE DB. The tool is now capable of handling the database with no password.“

Name: SeasonStar Database Management(SSDM)
Link: http://ssdm.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5?, 4.0 
Last updated: 2011
Platforms: Win32
”With support for all major database formats, top-class export functions and advanced feaures like Linq Data Context availabe, SSDM is probably your best choice for DB management. It's even free software!”

Name: SQL CE Database Editor
Link: http://sqlcedatabaseeditor.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2009 
Platforms: Win32
“Small lightweight application to browse and edit Microsoft SQL CE server databases. Does not require SQL CE server to be installed and can run custom queries.”

Name: DataBoy
Link:http://databoy.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.0, 3.5
Last updated: 2008
Platforms: Win32
“Small footprint, portable and simple database query tool. Support SQL CE 3.1, SQL CE 3.5 and SQL Server.”

Other tools and libraries

Name: SQLite2CE
Link: http://sqlite2ce.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2012
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th November, 2011 
“A tool that converts a SQLite database into SQL CE while simultaneously creating the default data representation classes needed to easily incorporate the new database into your Windows Phone application. The tool migrates the Schema, Table Data, and Views ( but not triggers). The tool handles the differences in data types and does an appropriate migration that is configurable in the settings.xml.”

Name: SQLCE SCRIPTER
Link: http://sqlmgmt.com/sql/SQLCE-Scripter
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2011
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 14th November, 2011
“Create SQL schema scripts for tables, indexes and referential relations. Create data scripts so that CE data can be moved to SQL Server or other data store. User can select specific tables only. User can select Script Schema, Script Data or both.”

Name: SQLCE Code Generator
Link: http://sqlcecodegen.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2012 
Platforms: Win32, Win64
Added to list: 27th March, 2011
“Contains a stand alone GUI application and a Visual Studio Custom Tool for automatically generating a .NET data access layer code with Unit tests for objects in a SQL Server Compact Edition database. Also generates a Windows Phone DataContext”

Name: OpenNETCF.ORM Framework
Link: http://orm.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: Current 
Platforms: WinCE, Win32, Win64
Added to list: 27th March, 2011
“The OpenNETCF.ORM library is a lightweight object-relational mapping framework designed for use with the .NET Compact Framework.The framework is extensible to allow any type of backing store. An initial implementation using SQL Server Compact is provided.”

Name: SQL Metal Open Source User Interface
Link: http://sqlmetalosui.codeplex.com/
SQL CE Versions: 3.5
Last updated: 2008 
Platforms: Win32
“This project provides an user interface for SqlMetal.exe tool.
SQLMetalOSUI allows users to generate code and mapping files for their SQL Server Compact Edition databases. SQL Server Compact Edition 3.5 is fully compatible with LINQ to SQL but the designer does not. This project will be focused to reach this initial purpose.”

Commercial tools


Name: MS Compact Maestro (new)
Link: http://www.sqlmaestro.com/products/mssql/compactmaestro/ 
SQL CE Versions: 3.5, 4.0
Last updated: 2013
Platforms: Win32, Win64
”MS Compact Maestro is a top-class SQL Server Compact management and development tool.”

Name: SQLCE Database Viewer
Link: http://www.pocketpctoolkit.com/index.php
SQL CE Versions: 2.0, 3.0, 3.5
Last updated: 2007
Platforms: Windows CE, Win32
The easiest way to view and edit your device's SQLCE databases, directly on your Desktop ! View and edit the tables, columns and data in your device's SQLCE 2.0 and SQL Server Mobile, and SQLCE Compact Edition v3.5 tables. Export their data structures (and data) into any ODBC data source. View and edit your device's registry entries & processes. Built-in file explorer - the easiest way to view, open and execute the files on your device.”

Name: SDF Viewer 
Link: http://www.flyhoward.com/SDF
Viewer.aspx
SQL CE Versions: 3.0, 3.5, 4.0
Last updated: Current
Platforms: Win32
“The simple way to create, view, edit or export the data in your Windows Mobile or Pocket PC device's SQLCE database, from the convenience of your Desktop. Run SQL commands on your SQLCE databases, and view the results instantly.”

Name: RemoteSqlCe
Link: http://www.gui-innovations.com/html/remotesqlce.html
SQL CE Versions: 2.0, 3.0
Last updated: 2007
Platforms: Windows CE, Win32
”SqlServerCE is a great database for Pocket PC’s, but designing, maintaining and querying databases on the PPC, especially whilst developing, can be wearing. We developed this tool to help us when developing for SqlServerCE. With RemoteSQLCe you can completely manage your SqlServerCE database from the desktop. RemoteSQLCE works in the cradle, and over ethernet/bluetooth.” 

Image Optimizer 1.1 - Phần mềm nén ảnh chuyên nghiệp nhất

Bạn đã quá vất vả khi phải bỏ thời gian để ngồi giảm kích thức ảnh, việc biên tập ảnh giờ đây đã để hơn bao giờ hết với phần mềm Image Optimizer 1.0 phần mềm này kho mình thiết kế nhằm giúm biên tập website được tốt hơn giờ mình xin chia sẻ với cách bạn cánh sử dụng cũng rất dễ dàng chỉ qua vài bước

Cánh sử dụng khi hình , chọn thư mục hay hình cần nén

chọn cấu hình hình ảnh nhu các hình bên dưới và thưởng thức

 

Phần mềm download tại đây

Bản 1.1: ImageOptimizer1.1.msi (930KB)

Bản 1.2: Image Optimizer 1.0.msi (1,07 mb)