Ebooks MSSQL Sever tiếng việt

SQL là viết tắt của Structured Query Language Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là một chuẩn của ANSI (American National Standards Institute – Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ) về truy xuất các hệ thống CSDL. Các câu lệnh SQL được sử dụng để truy xuất và cập nhật dữ liệu trong một CSDL.
Các đặc tính của SQL sever:
* SQL cho phép bạn truy cập vào CSDL.
* SQL là một chuẩn ngôn ngữ của ANSI.
* SQL có thể thực thi các câu truy vấn trên CSDL.
* SQL có thể lấy dữ liệu từ CSDL.
* SQL có thể chèn dữ liệu mới vào CSDL.
* SQL có thể xoá dữ liệu trong CSDL.
* SQL có thể sửa đổi dữ liệu hiện có trong CSDL.
* SQL về cơ bản là dễ học. Nếu có ai có thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về nó. Thì rất tốt và hữu dụng cho việc lập trình.

Các phiên bản SQL: Trải qua nhiều lần thử nghiệm thì SQL đã từng bước nâng cấp và cập nhật . Các tính năng ngày càng hoàn thiện hơn. Để đáp ứng cho nhu cầu lập trình cho Lập trình viên tốt hơn.
SQL 2000
SQL 2005
SQL 2008
SQL 2010 (là phiên bản chưa chính thức, tích hợp đi cùng bộ VS studio 2010 hiện đang có phiên bản beta).
Các tài liệu về SQL bằng tiếng anh thì có rất nhiều trên mạng, các bạn có thể vào trực tiếp trang web của nhà cung cấp MS để có những trợ giúp tốt hơn. Những ebook bằng tiếng việt thì chỉ có tài liệu về SQL sever 2000, là nhiều.
Sau đây là 1 Số tài liệu về SQL sever bằng tiếng Việt mà mình đã sưu tầm được:

1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever HP5_ĐHTN: Đây là CD giáo trình của trường đai học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh.

http://www.mediafire.com/?sharekey=188070a68f7b4d439bf8d6369220dcab294c419f4c98db0cc95965eaa7bc68bc

2. Hướng dẫn cơ bản để tạo 1 cơ sở dữ liệu với SQL sever

http://www.mediafire.com/?5mzinunommj

3. Giáo Trình SQL sever của trường Đại học Khoa học Huế

http://www.mediafire.com/?zwjkyootuh1

4. Giáo Trình SQL sever của trường Đại học Thủy Lợi

http://www.mediafire.com/?2jvfz4gtjtc

5. Quản trị và phát triển ứng dụng với MS SQL sever: Tài liệu của học viện kỹ thuật Quân sự.

http://www.mediafire.com/?keqndmumnny

6. Giáo trình thực hành SQL Của Thầy Trần Nguyên Phong.

http://www.mediafire.com/?nntzonz5ujz

7.Tự học SQL sever 2000

http://www.mediafire.com/?n4ma5midgcn

8.Huong dan su dung SQL Server

http://www.mediafire.com/download.php?2em2x5nmnhd

9.Giáo trình SQL sever 2005 Giáo trình của trường đại Học Huế.

http://www.mediafire.com/?mn2fylymzmn

Phần mềm:
Mình đang sử dụng version 2005.

http://www.4shared.com/file/76199302/6fe39f7d/SQLServer2005_SSMSEE.html

http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=en