Làm sao để chạy asp.net trên localhost

đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn đã hỏi trung , đây là một vấn đề mà có thể nói là hơi khó hiểu , cài iis asp thường thì chạy rất good còn asp. net thì báo lỗi một cách lạ lùng Sao thế nhỉ đây là một lỗi cho chúng ta cài cài VS 2005 hoặc 2003 mà chưa cài IIS

Và một điều chắc chắn rằng các bạn sẽ không thể chạy asp.net và khi chạy sẽ hiện lên dòng trên.

Đây là một vấn đề mà khi các bạn cài VS mà chưa cài IIS mà muốn chạy trên localhost chứ ko phải VS.

Cách khắc phục xem mấy cái hình bên dưới nha Chọn Visual Studio 2005 Command Prompt Vào Microsoft Visual Studio\ Visual Studio Tools\Visual Studio Command Promt và gõ lệnh: aspnet_regiis -i

ngồi chờ cho đến khi báo như thế này Và kết quả thế nào nhỉ 

Xem hình nha các bạn chú ý cái đường dẫn nha có duôi asp.net đóa Chúc các bạn làm được như mình