Cấu hình G6FTP Server trong Windows 2008 R2

Sau khi cài đặt thành công G6FTP Server ta tiến hành mở port 21 bằng cách vào Run CMD

Nhập lệnh sau 

netsh advfirewall firewall add rule name="FTP - In (no SSL)" action=allow protocol=TCP dir=in localport=21

 

Kích hoạt G6FTP Server cho phép chạy trên win 2008

Mở Control Panel -- System and Security -- System/

Nhấn /Advanced system settings/

Chọn /Advanced/ nhấn /Settings/ under /Performance/

Chọn /Data Execution Prevention/ 

Add /G6FTPServer.exe/ 

Bước tiếp theo là add file G6FTPServer.exe vào tường lửa bằng cách vào Run firewall.cpl 

Nhấn vào Allow programs to communicate through Windows Firewall

Nhấn Allow another program chọn đường dẫn đến thư mục vài G6FTP Server chọn G6FTPServer.exe tui cài để mặc định nên như vầy 

C:\Program Files (x86)\Gene6 FTP Server\G6FTPServer.exe

Vậy là đã cấu hình xong rồi đấy ta kiểm tra thành quả nhé