Pseudo Class

Pseudo (phát âm là: sju:dou) tiếng Việt có nghĩa là “giả, không thật”, sở dĩ nó được đặt tên là Pseudo Class hay gọi là “Class giả” là vì nó không được gắn liền với những thẻ XHTML như những class thông thường bạn đã biết ở bài trước. Một thành phần rất quan trọng trong mọi website chính là liên kết. Cũng như một đối tượng văn bản thông thường, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các thuộc tính định dạng đã học ở 2 bài trước như định font chữ, gạch chân, màu chữ,… cho một liên kết. Hơn nữa, CSS còn cung cấp một điều khiển đặc biệt được gọi là pseudo- classes. Pseudo-classes cho phép bạn xác định các hiệu ứng định dạng cho một đối tượng liên kết ở một trạng thái xác định như khi liên kết chưa được thăm (a:link), khi rê chuột lên liên kết (a:hover), khi liên kết được thăm (a:visited) hay khi liên kết đang được kích hoạt – đang giữ nhấn chuột (a:active). Với điều khiển pseudo- classes cùng với các thuộc tính CSS đã học chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều ý tưởng về trang trí liên kết cho trang web.

Pseudo Class cho đường liên kết

Pseudo Class được sử dụng nhiều nhất với các đường liên kết (thẻ <a>) để tạo ra hiệu ứng thay đổi trạng thái chữ mỗi khi người dùng di chuột qua nó ví dụ như những đường liên kết trên izwebz, khi bạn di chuột qua sẽ có màu nền là màu xanh nhạt.

Có tất cả 4 trạng thái của đường liên kết

 • Link: đơn thuần là đường liên kết để báo cho người đọc biết nó là đường liên kết.
 • Visited: Người đọc đã từng nhấp chuột vào link này rồi.
 • Hover: Người đọc di chuột qua đường liên kết
 • Active: Đường liên kết đang được người đọc nhấp chuột.

Tương đương với 4 Pseudo Class.

 • a:link {color:blue;}
 • a:visited {color:gray;}
 • a:hover {color:red; text-decoration:none;}
 • a:active {color:navy;}

Bây giờ hãy tạm gác chuyện màu nào hay hiệu ứng nào thì thích hợp cho đường liên kết lại, chúng ta hãy xem đoạn code trên ảnh hưởng tới đường liên kết như thế nào. Đoạn code trên định nghĩa đường liên kết lúc:

 • Bình thường sẽ có màu xanh và gạch chân là giá trị mặc định.
 • Đường liên kết đã được người dùng nhấp vào, nó sẽ có màu xám.
 • Người dùng di chuột lên (chưa nhấp) nó sẽ có màu đỏ và không có gạch chân
 • Người dùng chỉ nhấp và giữ chuột nó sẽ có màu xanh đậm (ít khi xảy ra)

Trên đây chỉ là những hiệu ứng cơ bản nhất của Pseudo Class cho đường liên kết. Sau này bạn có thể sử dụng Pseudo Class như là 1 dạng Contextual Selector để hướng tới những đối tượng cụ thể và tạo ra những hiệu ứng khác nhau cho các đường link ở những phần khác nhau như thanh di chuyển, footer, liên kết bạn bè …

Trong 4 trạng thái trên thì bạn không nhất thiết phải khai báo cả 4 trạng thái. Thường thì người ta chỉ khai báo 2 trạng thái chủ yếu là :link và :hover. Còn :visited và :active thì cũng không thực sự cần thiết lắm. Trình duyệt sẽ bỏ qua những trạng thái không được khai báo.

Lưu ý: Tuy nhiên ��ể có hiệu ứng Rollover, bạn phải khai báo :hover sau :link hoặc :visited. Hoặc bạn có thể nhớ theo kiểu LoVe Hate

Pseudo Class còn có thể được áp dụng cho bất cứ thành phần nào để tạo hiệu ứng Rollover chứ không chỉ với các đường liên kết. Ví dụ

h1:hover {background-color:green;}

Lưu ý: IE6 không hỗ trợ Pseudo Class ở những thành phần khác ngoại trừ đường liên kết. IE7 có hỗ trợ Pseudo Class nhưng bạn phải khai báo là Strict DOCTYPE thì nó mới hoạt động.

First Child

x:first-child

Tính năng này dùng để hướng đối tượng là con “trưởng” của một thành phần “đông con”, nơi x là con đầu

Ví dụ:

.vi_du em:first-child {color:red;}

với code xhtml như sau

Tính năng này chủ yếu dùng để hướng đối tượng

Ở đoạn code trên thì hai thẻ <em> đều là con của thẻ <p> nhưng thẻ <em> đứng trước là con đầu, cho nên nó bị ảnh hưởng bới luật trên và kết quả bạn sẽ có

Tính năng này chủ yếu dùng để hướng đối tượng

Pseudo Elements

Pseudo Elements cho phép bạn tạo ra những hiệu ứng đặc biệt mà bạn không cần phải thêm markup vào code.

x:first-letter ở đó x là tên thẻ bị ảnh hưởng

p:first-letter {font-size:300%;}

Với markup tương ứng

<p>Trên đây chỉ là những hiệu ứng cơ bản nhất của Pseudo Class cho đường liên kết.</p>

x:first-line <– nơi x là tên thẻ bị ảnh hưởng

p:first-line {font-variation:small-caps;}

Cái hay của dòng code này là nếu cửa sổ trình duyệt lơn thì bất cứ chữ nào nằm vừa dòng đầu tiên sẽ bị IN HOA như hình trên. Nếu cửa sổ bé hơn, nó sẽ đẩy chữ xuống dưới và những chữ còn lại vẫn sẽ được IN HOA.