Xóa tất cả dòng trống trong Visual Studio

  1. Bấm Ctrl+H (Find and Replace)
  2. Chọn"Use Regular Expressions"
  3. Gõ "^$\n" trong ô Find what
  4. Để trống ô Replace With.
  5. Bấm"Replace All"
 

Tất cả các dòng trống sẽ bị xóa
Giải thích:

  1. ^: bắt đầu 1 dòng
  2. $: kết thúc 1 dòng

Chúc các bạn thành công

Nguồn: http://nhatkyhoctap.blogspot.com/2014/04/xoa-tat-ca-dong-trong-trong-visual.html