Tổng hợp các Mã nguồn mở .Net

Danh sách các open source cho anh em tham khảo mọi người biết cái gì mới thì bổ sung nhá 

Form MVC https://github.com/YodasMyDad/mvcforum

BlogEngine.NET http://blogengine.codeplex.com/releases

nopCommerce https://github.com/nopSolutions/nopCommerce

Đóng góp của bạn Nguyễn Xuân Thanh

 - DotnetNuke - Portal khá nhiều các đơn vị và cơ quan sử dụng http://www.dnnsoftware.com/ 

- Umbraco - CMS gần giống với khóa học https://umbraco.com

- MRCMS -  khó sài -https://www.mrcms.com/

Đóng góp của bạn Kiet Tuan Le

Đây là trang web có rất nhiều mã nguồn

Mọi người tham khảo nhe : https://webgallery.microsoft.com/gallery