Nâng cấp nopCommerce lên phiên bản mới như thế nào

Bài viết này mình sẽ từng bước hướng dẫn cách nâng cấp (upgrade) nopCommerce lên phiên bản mới nhất, hiện tại là phiên bản 3.8.

1. Đầu tiên tải về bản nopCommerce mới nhất từ trang: http://www.nopcommerce.com/downloads.aspx
Tải bản source hoặc no-source tùy nhu cầu của bạn

2. Backup lại toàn bộ folder chứa trang web, backup database

3. Việc nâng cấp nopCommerce phải thực hiện đi từng phiên bản. Ví dụ để nâng cấp nopCommerce 3.5 lên 3.8 cần thực hiện nâng cấp lên 3.6, rồi đến 3.7, sau đó mới nâng cấp lên 3.8.
Để nâng cấp cần phải download file upgrade script tương ứng (upgrade.sql) tại với từng phiên bản cần nâng cấp

4. Ở đây mình chỉ nâng cấp từ 3.7 lên 3.8, nên tải về 1 file upgrade script tại đây.
Xem dữ liệu tất cả phiên bản có thể được tải về tại đây

5. Chạy file script upgrade.sql trong database trang web (nopCommerce phiên bản cần nâng cấp) của bạn, bằng cách tạo 1 New QueryExecute trong tool SSMS

 

6. Xóa folder trang web nopCommerce phiên bản cũ và sau đó copy các file nopCommerce mới tải về vào

7. Copy 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt đã backup từ trước vào folder App_Data. Điều này đảm bảo thông tin cấu hình về database và plugin đã cài trên trang web đúng.

8. Đã nâng cấp xong, kiểm tra chắc chắn lại mọi thứ đã OK!

Chú ý:
- Không chép đè 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt
- Nếu hình ảnh được lưu trên file system, cần backup \Content\Images\ và copy lại sau khi nâng cấp
- Nếu muốn nâng cấp từ phiên bản 1.90 lên bản mới nhất, bạn phải cài đặt bản 2.0 trước (trên database cũ), sau đó chạy upgrade script 1.90 lên 2.0, và sau đó nâng cấp lên 2.10, 2.20, 2.30, ...